Fases del procés

L’elaboració d’un programa guanyador i transformador de Tarragona porta el seu temps i per això calia dividir el treball en diverses fases.

Primera fase: un procés de treball intern per tal d’elaborar els grans eixos sobre els quals pivotarà el nostre programa electoral.

Segona fase: treball amb experts perquè ens donin una visió tècnica dels problemes i solucions que ha d’afrontar Tarragona en el futur.

Tercera fase: carpes i assemblees ciutadanes per tal de copsar les inquietuds i també les propostes de la ciutadania.